Ta strona używa COOKIES!

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

Projekty UE

Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej jest placówką z wieloletnim doświadczeniem w zakresie stomatologii estetycznej, implantologii, endodoncji i protetyki. Klinika od początku swojego istnienia dba, by świadczone w tym zakresie usługi oparte były na najnowszych technologiach i najlepszych światowych standardach, gwarantujących najwyższą jakość usługi i bezpieczeństwo pacjenta.

Klinika obecnie realizuje projekt pod tytułem „Interdyscyplinarne centrum telemedyczne” finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 6: Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów
i usług, Podziałanie 2: Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Schemat 2 – Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie – projekty o wartości wydatków kwalifikowanych
co najmniej 1 mln zł.

Beneficjent poprzez realizację projektu podnosi jakość i bezpieczeństwo wykonywanych procedur oraz poszerza zakres świadczonych usług, a w obrębie wykonywanych już procedur, dzięki niniejszemu projektowi, oferuje najnowocześniejsze metody leczenia.

W wyniku wdrożenia projektu powstaje miejsce, w którym w najkrótszym możliwym czasie, w jednym miejscu, w sposób kompleksowy można zaoferować pełne spektrum wielopłaszczyznowego leczenia stomatologicznego.

Innowacyjność projektu polega przede wszystkim na unikalnym doborze technologii i ich połączeniu w wysoce zinformatyzowany, w pełni cyfrowy, zaawansowany technologicznie system diagnostyczno-leczeniczy, który pozwala na utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Telemedycyny. Nowatorstwo proponowanej idei polega na oparciu funkcjonowania kliniki na zasadach tzw. telemedycyny,
czyli najnowszej dziedziny wiedzy, łączącej elementy informatyki, telekomunikacji i medycyny. Dzięki temu możliwa jest diagnostyka pozwalająca na precyzyjne planowanie kompleksowego leczenia.

W ramach projektu przeprowadzono integrację gabinetów z pracownią radiologiczną
oraz wewnętrznym cyfrowym laboratorium w informatyzowaną sieć, co znaczne skraca proces leczenia (z kilkunastu dni do kilku godzin). W skład systemu wchodzą rozwiązania specjalistyczne z kilku dziedzin – implantologii, protetyki, endodoncji i ortodoncji. Przewidziane w projekcie innowacyjne rozwiązania medyczne to przede wszystkim:

Innowacja implantologiczna – zastosowanie szablonu chirurgicznego. Zintegrowana implantologia
jest wysoce innowacyjną metodą bezpiecznej i maksymalnie przewidywalnej implantacji dzięki połączeniu dwóch obrazów: diagnostycznego z tomografu Orthophos SL 3D z wyciskami cyfrowymi
ze skanera wewnątrzustnego CERECO mnicam.

Innowacja protetyczna – cyfrowa protetyka z zastosowaniem technologii Multilayer. Jest to całkowicie nowy rodzaj stomatologii przenoszący główny ciężar pracy protetycznej z laboratorium do komputera.

Technologia Multilayer pozwala na jednorodność całej struktury protetycznej, a co za tym idzie zdecydowanie większą wytrzymałość mechaniczną na odłamania fragmentów ceramiki. Jednowizytowa obsługa pacjenta protetycznego w technologii Multileyer, w oparciu o diagnostykę tomograficzną Orthophos jest absolutną nowością na rynku polskim.

Innowacja ortodontyczna – Leczenie ortodontyczne metodą wysoce estetycznych, niewidocznych
szyn ortodontycznych, bazujące na innowacyjnej metodzie diagnozowania tomografią OrthophosSL.

Innowacja endodontyczna – system 3D endo – leczenie kanałowe w innowacyjnej technologii tomograficznej, łącznie z wykonaniem na miejscu endokorony hybrydowej.

Innowacyjna metoda leczenia OBS (bezdechu sennego) – Wykorzystanie tomografu Orthophos SL z maksymalną możliwością obrazowania 11cmx10cm daje całkowicie cyfrowe rozwiązanie do analizy dróg oddechowych przy pomocy oprogramowania Sicat Opti Sleep i zapobiegania obturacyjnemu bezdechowi sennemu.

Podsumowanie

Tytuł projektu

Interdyscyplinarne centrum telemedyczne

Cel projektu:

Celem projektu jest udostępnienie mieszkańcom województwa, a także pacjentom
z innych rejonów, innowacyjnej usługi w zakresie szybkiego, bezpiecznego, kompleksowego
leczenia stomatologicznego, opartego na innowacyjnej technologii i zachowującego najwyższe standardy estetyczne.

Wartość projektu:

4 009 800,00 złotych

Dofinansowanie z EFRR:

2 200 654,50 złotych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Oś Priorytetowa 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu

Działanie 6: Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług

Podziałanie 2: Dotacje dla innowacyjnych MŚP

Schemat 2 – Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie – projekty o wartości wydatków kwalifikowanych co najmniej 1 mln zł.

Okres realizacji projektu:

Wrzesień 2017 – Listopad 2018

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.