Ta strona używa COOKIES!

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

Projekty UE

ZAPYTANIE O CENĘ W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Szanowni Państwo,

Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, w ramach procedury oszacowania wartości zamówienia informuje, że w najbliższym czasie planuje zlecenie wykonania usług specjalistycznych polegających na przeprowadzeniu prac badawczych w celu komercjalizacji wyników badań (w okresie trwałości projektu) w postaci oprogramowania zarządzającego rozwojem medycyny spersonalizowanej na rynku światowym na potrzeby projektu pn. Laboratorium informatyczne testujące oprogramowanie zarządzające rozwojem medycyny spersonalizowanej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych.

W związku z powyższym zaprasza wszystkich zainteresowanych przyszłym zamówieniem, do przesłania szacunkowej wartości zamówienia, poprzez wypełnienie załączonego formularza (załącznik nr 2) i przesłanie go na wskazany w tym zapytaniu adres email. Szczegóły zamówienia zostały opisane w załączniku nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia.

Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres email kontakt@edp.com.pl do dnia 30.10.2019 roku do godz. 16:00.


ZAPYTANIE O CENĘ W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.